BAŞKANLIK DİVANI

Genel Başkan
Teşkilat Başkanı
Tanıtma Başkanı
Eğitim Başkanı
Yükseköğretim Başkanı
Mali İşler Başkanı
Dış İlişkiler Başkanı
Gençlik Kuruluşları ve Gençlerle İlişkiler Başkanı
Sosyal İşler Başkanı
Ekonomik İşler Başkanı
İnsan Hakları Başkanı
Kültür, Sanat ve Spor Başkanı
Genel Sekreter
Özel Kalem Müdürü