Genç Saadet
Çalışma Modelimiz

Hayatımızın büyük bir kısmını canımız sıkılarak geçiriyoruz, Gelin birlikte hayatımızı daha dolu ve değerli yaşayalım

Gençlik Kollarımızın çalışma modeli, “Genel Merkez Yapılanması” ve “Bölge Yapılanması” olmak üzere iki kısımda düzenlenmiştir.

Genel Merkez Yapılanması ve Çalışması

Başkanlık Divanı (BD) ve Genel Merkez Yönetim Kurulu (GMYK) olmak üzere iki farklı yapı eşliğinde çalışan Gençlik Kolları Genel Merkezi, bu iki kurulun yaptığı çalışmalarla en verimli sonucu elde etmeye gayret etmektedir.

Başkanlık Divanı
 1. Başkan
 2. Teşkilat Başkanı
 3. Planlama ve Koordinasyon Başkanı
 4. Tanıtma Başkanı
 5. Gençlik Kuruluşları ve Gençlerle İlişkiler Başkan
 6. Eğitim Başkanı
 7. Dış İlişkiler Başkanı
 8. Genel Muhasebe ve Mali İşler Başkanı
 9. Sosyal İşler Başkanı
 10. Ekonomik İşler Başkanı
 11. Yükseköğretim Başkanı
 12. Kültür ve Sanat Başkanı
 13. Spor Başkanı
 14. Gençlik Kolu Sekreteri

Gençlik YÖnetim Kurulu

Başkanlık divanı üyeleri ve onların yardımcılarından oluşan,
Saadet Partisi Gençlik Kolları'nın Türkiye çapında yapacağı çalışmaların tamamını organize eden yönetim kademesidir.

Danışma Kurulu

Alanında uzman ve yetkin akademisyen, hukukçu, eğitimci, iş adamı, gazeteci, teknisyen ve mühendis gençlerden oluşur. Bu heyet belli aralıklarla ve belli konular çerçevesinde toplantılar organize eder. Ülke genelinde faaliyet gösteren Gençlik Kolları teşkilatlarının önünü açacak projeler oluşturur. Bunların uygulanmasını temin eder.

Bölge Yapılanması ve Çalışması

İl teşkilatlarına katkı sağlamak ve gerekli faaliyetlerin daha etkin uygulanmasına yardımcı olmak üzere oluşturulan 12 Bölgede, bölge illerinin uzman bir başkan rehberliğinde faaliyet göstermesi sağlanmaktadır.

İl Yapılanması ve Çalışması

Türkiye’de 81 il vardır. İl teşkilatının daha etkin çalışma yürütmesini temin edebilecek adımların atılması sağlanmakta ve gerekli birimler oluşturularak profesyonel bir yapı kurulmaktadır.

İlçe Yapılanması ve Çalışması

Türkiye’de 971 ilçe, 397 belde vardır. İlçe teşkilatının daha etkin çalışma yürütmesini temin edebilecek adımların atılması sağlanmakta ve gerekli birimler oluşturularak profesyonel bir yapı kurulmaktadır.

Mahalle/Köy Yapılanması ve Çalışması

Türkiye’de 50650 mahalle/köy vardır. Mahalle/Köy teşkilatının daha etkin çalışma yürütmesini temin edebilecek adımların atılması sağlanmakta ve gerekli birimler oluşturularak profesyonel bir yapı kurulmaktadır.

Sandık Yapılanması ve Çalışması

Türkiye’de 173116 bin sandık vardır. Her sandıkta 300 kişi oy kullanır. Bu rakamın 80’ini gençler oluşturmaktadır. Sandık teşkilatının daha etkin çalışma yürütmesini temin edebilecek adımların atılması sağlanmakta ve gerekli birimler oluşturularak profesyonel bir yapı kurulmaktadır.

;