DÜŞÜN, PLANLA, GERÇEKLEŞTİR!

DÜŞÜN, PLANLA, GERÇEKLEŞTİR!

 Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Merkez Başkanlık Divanı, Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdulkadir Karaduman başkanlığında 3-4-5 Temmuz tarihlerinde Ankara’da planlama toplantısı gerçekleştirdi. Yaşanan pandemi sürecinin ardındanyeni başkanlık divanı ile vakit kaybetmeden yeni dönemin hazırlıklarına başlayan Saadet Partisi Gençlik Kolları, önümüzdeki dönemin gençlik çalışmalarının altyapısının oluşturulduğu toplantı sonrası bir sonuç bildirisi yayınladı. Yeni dönem çalışmalarının ana başlıklarını ve temel hedeflerini içeren bildiri metni aşağıda yer almaktadır;

DÜŞÜN, PLANLA, GERÇEKLEŞTİR!

Ülkemizin en organik ve en köklü hareketi olan Milli Görüş teşkilatları geçmişte ve günümüzde insanımızın her daim teminatı olmuştur. Bu teminatın varlığı da elbette ki Milli Görüş gençliğinin omuzlarında yükselmiştir. Fedakarlığı, diğergamlığı ve özverisiyle hareketimizin itici gücü olan gençlik teşkilatlarımız, bugün de Milli Görüş’ün yegane temsilcisi olan Saadet Partimizingeleceğe bakan aydınlık yüzü konumundadır. Yüklendiği misyonun ehemmiyetini en uzak ilçenin en ücra mahallesine kadar hisseden Gençlik Kolları teşkilatımız Milli Görüş’ün bugününde ve geleceğinde de yüklenmiş olduğu vazifenin hayati öneminin de farkındadır. Bu sebeple Gençlik Kolları Başkanlık Divanı olarak önümüzdeki dönemin çalışmalarının iskeletini oluşturduğumuz ve ülke gençliğinin problemlerine çözüm olacak reçeteleri çıkardığımız planlama toplantımızı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Ülke geleceğine yön verecek olan gençlik teşkilatlarımızla birlikte yeni çalışma döneminde gözeteceğimiz hususlar ve yapılacak temel çalışmalar şu şekildedir;

İnsanımızı küresel sömürü sistemine entegre etmeye çalışan işbirlikçi zihniyetlerin ülkeyi getirdikleri nokta ve sürüklemeye çalıştıkları uçurum ortadadır. Gençlik Kolları olarak Türkiye’nin dört bir yanında yapacağımız çalışmalarla bu sefil zihniyetlerle mücadele etmek ve insanımızı hak ettiği konuma getirmek en birinci vazifemizdir.

Doğusuyla batısıyla, Kürdü, Türkü, Çerkezi, Lazı, Alevisiyle din, dil, ırk ve düşünce ayrımı gözetmeksizin ülkemizin geleceği olan tüm gençlerimize ulaşmak ve onlarla birlikte “Yaşanabilir Bir Türkiye, Yeniden Büyük Türkiye ve Yeni Bir Dünya” ideali uğrunda ter dökmek, gayret etmek temel hedefimizdir.

Bu hedefler doğrultusunda ülke gençliğini ilgilendiren ekonomik, sosyal, hukuki meseleler ile eğitim alanında çalışmalar yapılacak ve ülkemizi içine sürüklendiği çıkmazdan kurtaracak olan politikalar üretilecektir.

Ülkemizdeki30 milyonluk genç nüfusun dinamizmini ve potansiyelini adeta pasivize eden işsizliğin önüne geçilecek, milyonlarca gencimizin alın terini ve emeğini sömürerek açlık sınırının dahi altında ücretlere mahkum eden düzen, gençlik teşkilatlarımızın iktisadi çalışmaları ve gayretleriyle değişecektir.

İlkokuldan başlayıp yükseköğretime kadar varan çarpık eğitim sisteminde yapılacak köklü değişiklikler için gereken altyapı hazırlanacaktır. Gençliğimizin üretkenliğini ve enerjisini baltalayan sınav sistemi de ihtiyaç fazlası olup hem kadro hem de fiziki donanım olarak yetersiz olan üniversitelerde gençlerimizin geleceğini çalan yükseköğretim programları da verimli ve etkin eğitim modelleriyle ıslah edilecektir.

Başta aile yapımızı hedef alan, toplumumuzun huzurunu dinamitleyen ve ahlak yozlaşmasını körükleyen politikaların önüne geçilecek ve manevi kalkınmayı sağlayabilecek nitelikte gençler yetiştirecek sosyal çalışmalar hayata geçirilecektir.

Covid-19 salgınıyla dijitalleşmenin hızlandığı, teknoloji ve bilişiminin öneminin daha da katlandığı günümüzün gerekliliklerine ve yeni jenerasyonların beklentilerine uygun çalışmalar üretilecek, gençlerimizin çağın gerisinde kalmaması için gerekli donanım ve imkanlara sahip olmaları sağlanacaktır.

Sadece ülkemizdeki gençlerle sınırlı kalmayıp başta mazlum coğrafyalar olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki gençlik yapılarıyla ortak çalışmalar üretilecek ve ülkemizin önderliğinde tüm dünya gençleriyle “Yeni ve Adil Bir Dünya” ideali hedefi için çalışılacaktır.

Yeni dönem için aldığımız kararların ve yapacağımız çalışmaların başta ülkemize ve tüm insanlığa Saadetler getirmesini temenni ediyoruz.

 “Her genç geleceğimizin şafağını hazırlayan bir işçidir ve günMillî Görüş Gençliğiyle doğacaktır!”